עובדים זרים לסיעוד


גולדמן עובדים זרים לסיעוד מובילה ב-15 השנים האחרונות פעילות השמת עובדים זרים לטיפול סיעודי.  
צוות המאבחנים והעובדים הסוציאלים שלנו ילווה אותך משלב בחינת הזכאות להעסקת עובד זר, דרך סיוע בקבלת האישורים ועד השמת העובד המתאים לצרכיך.
 
למידע נוסף
 ותאום פגישה ללא תשלום עם עובד סוציאלי - פנה אלינו

דרך הגשת בקשה להעסקת עובד זר

עובד/ת סוציאלי/ת של חברתנו עומד לרשותך ויתן מענה לכל שאלה המתעוררת
לגבי התהליך, לצורך קבלת הטפסים הנדרשים,
להדרכה לגבי האישורים הנוספים הנדרשים ולסיוע בהגשת הבקשה
.

לצורך הגשת בקשה להיתר העסקת עובד זר יש למלא את הטפסים הבאים:
טופס א' -  בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים
טופס ב' -  התחייבות מעסיק
טופס ג' -  הצהרת ויתור על סודיות רפואית
טופס ד' -  טופס בקשה להיתר העסקה עבור מטופל קטין. יש להחתימו אצל עו"ד
טופס ה' -  טופס בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית-חולים / מוסד סיעודי

במקרים בהם אין זכאות לחוק סיעוד בשל גובה הכנסות, ויש צורך בביצוע הערכת תלות - יש למלא סט טפסים נוסף -  בקשה לביצוע הערכת תלות.

 
לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
(1)  אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 300 ₪.
(2) אישור על תשלום אגרת בקשה לביצוע מבחן תלות בסך 280 ש"ח
(3)  צילום ת"ז + ספח של המטופל (ושל "מעסיק", במקרה והמטופל
       אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר).
(4)  באם המטופל הינו חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות. 
 
בנוסף לאמור, ובהתאם לנסיבות הבקשה, יש לצרף אישורים נוספים כלהלן:

(5)   לגבי בקשה המוגשת עבור קטין : יש לצרף חוו"ד רפואית מעודכנת
       מהרופא המקצועי המטפל בילד, חוו"ד איש מקצוע מהמוסד החינוכי
       בו לומד הילד, תצהיר (טופס ד') חתום בפני עו"ד וכן את הדוח הרפואי
       שנערך במוסד לביטוח לאומי במהלך התביעה לגמלת ילד נכה.
 
את הבקשה, על המסמכים המצורפים, יש לשלוח למשרד הפנים, מנהל שרות למעסיקים ולעובדים זרים - אגף היתרים - ענף סיעוד,
לחליפין יוכל נציג חברתנו להעביר עבור המטופל את המסמכים ליחדת הסמך.
לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס.  
  

הדפס
© כל הזכויות שמורות לגולדמן שירותי סיעוד
דרונט בניית אתרים