גולדמן שירותי סיעוד - תקציר


גולדמן שרותי סיעוד  - טיפול סיעודי בבית המטופל במסגרת חוק סיעוד
חוק ביטוח סיעוד מעניק טיפול סיעודי ללא תשלום, למגיעים לגיל פרישה, הגרים בביתם ונזקקים להשגחה ו/או לעזרה בביצוע פעולות היומיום. "גולדמן שרותי סיעוד" הוסמכה ע"י הביטוח הלאומי לאספקת שירותי סיעוד לקשישים במסגרת חוק סיעוד ומספקת שירות לאלפי לקוחות

למידע נוסף ותאום פגישה עם עובד/ת סוציאלי/ת

תהליך קביעת הזכאות לגמלת חוק סיעוד והיקפה

תהליך קביעת הזכאות לגמלת הסיעוד והיקפה ע"י המוסד לביטוח לאומי
 
הזכאות לגמלת הסיעוד והיקפה של הגימלה נקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי באמצעות בדיקה אישית הנערכת בביתו של מגיש הבקשה.
מטרת הבדיקה הינה בחינת מצבו של המבקש, מידת התלות והצורך שלו בעזרה לביצוע תפקודי היום יום.
 
הבדיקה  מתבצעת על ידי איש מקצוע (אחות, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק), שהוסמך לכך ע"י המוסד לביטוח לאומי והיא כוללת איסוף מידע על מצבו הרפואי והתפקודי של המבקש, באמצעות קבלת אישורים רפואיים, תשאול וביצוע מספר סימולציות פשוטות.  הבדיקה הינה תהליך מקצועי, אובייקטיבי ואחיד.   בהתאם לתוצאותיה נקבע אם המבקש אכן זכאי לגמלה ובאיזה היקף. 
 
זכאות לגמלה מלאה (רמה ג' - 168% גמלה):
מי שנמצא בעקבות הבדיקה תלוי לחלוטין בסיוע וזקוק לעזרה בביצוע כל פעולות היום יום בכל שעות היממה או מי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת – זכאי לגמלת סיעוד בהיקף של 18 שעות טיפול שבועיות או 9 שעות טיפול שבועיות, אם הינו בעל הכנסה גבוהה.
 
זכאות גמלה מלאה מופחתת (רמה ב'- 150% גמלה):
מי שנמצא בעקבות הבדיקה תלוי במידה רבה מאוד בסיוע וזקוק לעזרה בביצוע רוב פעולות היום יום ברב שעות היממה או מי שנמצא זקוק להשגחה – זכאי לקבל גמלה חלקית של שירותי סיעוד בהיקף של 16 שעות טיפול שבועיות או 8 שעות טיפול שבועיות, אם הינו בעל הכנסה גבוהה.

זכאות לגמלה חלקית (רמה א' - 98% גמלה) :
מי שנמצא בעקבות הבדיקה תלוי במידה רבה בסיוע וזקוק לעזרה בביצוע רוב פעולות היום יום או מי שנמצא זקוק להשגחה - זכאי לקבל גמלה בהיקף של 9.75 שעות טיפול שבועיות או 5 שעות טיפול שבועיות, אם הינו בעל הכנסה גבוהה. 

זכאות לגמלה זמנית:
במקרים בהם למבקש הגמלה ישנה מגבלה זמנית בתפקוד (בעקבות ניתוח, תאונה וכדומה) נקבעת זכאות זמנית.

לקבלת מידע נוסף בנושא תנאי הזכאות לגמלת סיעוד,
לסיוע בקבלת טפסים, מילוי הבקשה והגשת תביעה לביטוח הלאומי,
ובמקרים של צורך בסיוע סיעודי מיידי - אנו עומדים לרשותך.
ליצירת קשר 

הדפס
© כל הזכויות שמורות לגולדמן שירותי סיעוד
דרונט בניית אתרים