גולדמן שירותי סיעוד - תקציר


גולדמן שרותי סיעוד  - טיפול סיעודי בבית המטופל במסגרת חוק סיעוד
חוק ביטוח סיעוד מעניק טיפול סיעודי ללא תשלום, למגיעים לגיל פרישה, הגרים בביתם ונזקקים להשגחה ו/או לעזרה בביצוע פעולות היומיום. "גולדמן שרותי סיעוד" הוסמכה ע"י הביטוח הלאומי לאספקת שירותי סיעוד לקשישים במסגרת חוק סיעוד ומספקת שירות לאלפי לקוחות

למידע נוסף ותאום פגישה עם עובד/ת סוציאלי/ת

גמלת סיעוד והתנאים לזכאות

גמלת סיעוד היא גמלה הממומנת על ידי המוסד לביטוח לאומי והיא ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה, הגרים בביתם או במסגרת דיור מוגן ונזקקים לעזרת אדם אחר לסיוע בביצוע פעולות היום יום, להשגחה, או לסיוע בניהול משק הבית.

גמלת הסיעוד מזכה את הזכאי בשעות טיפול בביתו, והיא ניתנת באמצעות חברות סיעוד, בכדי להקל על הקשיש ומשפחתו ולאפשר את המשך החיים בבית ובמסגרת הקהילה, באיכות החיים הגבוהה ביותר האפשרית. 

גולדמן שירותי סיעוד נמנית עם החברות המובילות, המוכרות ע"י המוסד לביטוח לאומי, לאספקת שירותי סיעוד לקשישים במסגרת חוק סיעוד, ומספקת שירות לאלפי לקוחות באזור ירושלים.

חמשת התנאים הקובעים את זכאות המבוטח לגמלת סיעוד:
1. על המבוטח תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה והינו זכאי לקצבת זקנה.

2. על מבקש הגמלה להתגורר בקהילה, בבית או בדיור מוגן ולא במוסד (מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות - מוסדות החייבים ברישוי של משרד הבריאות או משרד הרווחה - לא יהיה זכאי לגמלה).

3. מידת התלות – על מנת להיחשב זכאי לגמלת סיעוד, על המבוטח מבקש הגמלה להזדקק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום (סיוע בהלבשה, רחצה, אכילה וכדומה) או להזדקק להשגחה.

4. היקף הכנסותיו של מבקש הגמלה הינו קריטריון נוסף בחישוב הזכאות לגמלה ובקביעת ההיקף שלה - על הכנסותיו של מבקש הגמלה להיות כאלה שאינן עולות על הסכומים המפורטים:

הזכאי

מבחן ההכנסה ברוטו

היקף הגמלה

יחיד

עד 7,663 ש"ח
(החל ב-01.01.2008(

גמלה מלאה

יחיד

מעל  7,663 ש"ח ועד 11,495 ש"ח (החל ב-01.01.2008(

גמלה מופחתת בשיעור של 50%

זוג

עד 11,495 ש"ח (החל ב-01.01.2008(

גמלה מלאה

זוג

מעל 11,495 ש"ח ועד 17,243 ש"ח (החל ב-01.01.2008(

גמלה מופחתת


5. קבלת קצבאות – המבוטח זכאי לקבל גמלת סיעוד בתנאי שאינו מקבל מביטוח לאומי כל קצבה אחרת לשירותים (נכה עבודה או נכה כללי), וכן אינו מקבל מאוצר המדינה גמלה לטיפול אישי או להשגחה.

לייעוץ של עובד/ת סוציאלי/ת בדבר זכאותכם או זכאות בני משפחתכם לקבלת גמלת סיעוד אנא פנו אלינו באזור מגוריכם.
אנשי המקצוע של "גולדמן שירותי סיעוד" עומדים לרשותכם לסיוע בכל עת

ליצירת קשר

 

הדפס
© כל הזכויות שמורות לגולדמן שירותי סיעוד
דרונט בניית אתרים