משרות בכירים בגולדמן

Executive Assistant / Financial Administration

תחום מקצועי אדמיניסטרציה מספר משרה jm17686
תפקיד אדמניסטרציה/נהול משרד אזור גיאוגראפי ירושלים והסביבה, שפלה
שם משרה Executive Assistant / Financial Administration סוג משרה מלאה
תאריך עדכון 24/09/2019 דרגת ניהול איש מקצוע
תיאור משרהExecutive Assistant/Financial Administrator
We are looking for a service-oriented, dedicated, highly efficient, organized individual to join our team. We are a fast growing tech company. The position is full-time from home with the need to come to the Jerusalem office as needed.
Responsibilities:
Finance:
Liaise with our financial service providers.
Coordinate payroll and ensure employee timesheets are submitted on time.
Process monthly expenses and other basic bookkeeping tasks.
Executive Assistant:
Manage the executive’s calendar and expense reports.
Serve as the CEO’s ‘right hand’.
דרישות התפקידAt least 5 years of directly relevant experience.
Fluent in Hebrew & English.
Hands-on experience doing Israeli payroll and benefits, liaising with CFO/outside accountants, Keren Hishtalmut, Keren Pensia, etc.
Experience as a high level Executive Assistant for a C-Level executive (ideally an Anglo executive).
Availability outside usual business hours.
Ability to organize busy daily workload by priority.
Service-oriented attitude.
Hands-on problem solver willing to dig into the details.
Must be able to meet deadlines in a fast-paced quickly changing environment.